Sveriges gles- och landsbygder 2008

Glesbygdsverket ger varje år ut en årsbok som beskriver tillståndet i Sveriges gles- och landsbygder i text och bild, med kartor, tabeller och diagram.

Detta är den sjunde årsboken jag formgett, de fyra senaste i samarbete med fotograf Tina Stafrén/fotograftina.se. Jag har även formgett många av Glesbygdsverkets övriga trycksaker.

Kund: Glesbygdsverket.

Sveriges gles- och landsbygder 2007

Glesbygdsverket ger varje år ut en årsbok som beskriver tillståndet i Sveriges gles- och landsbygder i text och bild, med kartor, tabeller och diagram. Detta är den sjätte årsboken jag formgett, de tre senaste i samarbete med fotograf Tina Stafrén/fotograftina.se. Jag har även formgett många av Glesbygdsverkets övriga trycksaker.

Kund: Glesbygdsverket.

Sveriges gles- och landsbygder 2006

Glesbygdsverket, 2006.

Glesbygdsverket ger varje år ut en årsbok som beskriver tillståndet i Sveriges gles- och landsbygder i text och bild, med kartor, tabeller och diagram. Detta är den femte årsboken jag formgett, de två senaste i samarbete med fotograf Tina Stafrén/fotograftina.se. Jag har även formgett många av Glesbygdsverkets övriga trycksaker.