Eldsjälar och entreprenörer. 51 kvinnor i kooperativa företag – porträtt och recept.

Möt 51 fantastiska kvinnor som startat kooperativa företag tillsammans med andra. Spännande möten och inspirerande berättelser från Kiruna i norr till Malmö i söder. Kvinnor som förverkligat drömmar. Kvinnor som skapat arbetstillfällen för sig själva och andra. Kvinnor som driver företag som omsätter mångmiljonbelopp. Företag inom livets alla områden. Vård och omsorg. Skola och förskola. Hantverk, konst och design. Miljö, media och musik. Turism och hälsa. Vindkraft och djurhållning. Mat och boende.

Många startar med en bärkraftig idé. Kanske handlar det om att spinna gotländsk ull till garn, starta ett hunddagis, ordna trädgårdskonserter eller starta en tidning. Lust kan vara en bra drivkraft. Det kan lika gärna handla om en frustration över sakernas tillstånd. Kamp mot konventioner och gamla ingrodda strukturer. En åldringsvård som inte fungerar, en skola som inte känns bra för barnen, människor som inte kan hitta arbete och boende eller orter som drabbats av utflyttning. Lust eller frustration tillsammans med idéer som vill bli förverkligade.

Kvinnors företagande är en viktig del i samhällsutvecklingen. Fortfarande är det betydligt färre kvinnor än män som startar och driver företag. Den kooperativa företagsformen tilltalar många kvinnor. Andelen kvinnor är högre i de kooperativa företagen än i företag med annan företagsform.

Boken Eldsjälar och entreprenörer bjuder på porträtt och recept. Hur ser en kooperativ företagare ut? Vilka vägar till entreprenörskap har de vandrat? Vilka ingredienser har de använt sig av? Hur lång tid i ugnen? Vilka kryddor kan de rekommendera?

Författare: Catarina Lundström, Annica Nordin. Foto: Inga Björk.

Kund: Coompanion Kooperativ Utveckling Jämtlands län, 2010.

Eldsjalar och entreprenorer FRAM

Sveriges gles- och landsbygder 2008

Glesbygdsverket ger varje år ut en årsbok som beskriver tillståndet i Sveriges gles- och landsbygder i text och bild, med kartor, tabeller och diagram.

Detta är den sjunde årsboken jag formgett, de fyra senaste i samarbete med fotograf Tina Stafrén/fotograftina.se. Jag har även formgett många av Glesbygdsverkets övriga trycksaker.

Kund: Glesbygdsverket.

Sveriges gles- och landsbygder 2007

Glesbygdsverket ger varje år ut en årsbok som beskriver tillståndet i Sveriges gles- och landsbygder i text och bild, med kartor, tabeller och diagram. Detta är den sjätte årsboken jag formgett, de tre senaste i samarbete med fotograf Tina Stafrén/fotograftina.se. Jag har även formgett många av Glesbygdsverkets övriga trycksaker.

Kund: Glesbygdsverket.